Sida 1 / 1

juli 1, 2020 | hrstrategies

Beslutat, paketerat och levererat

Och innan vi visste ordet av satt vi där. Med ett nytt rektorsbeslut, med alla dokument granskade, uppdaterade och inlagda i EUs system. Den …
0 Kommentarer
april 15, 2020 | hrstrategies

Code vs Covid-19: 1-0

Allas vårt arbete påverkas utan tvekan av Coronaviruset och att helt tänka om när det handlar om att interagera med andra människor är en …
0 Kommentarer
februari 27, 2020 | hrstrategies

Handlingsplanen växer fram

Vi trodde att det skulle vara enkelt att föra över intervjuanteckningar till en handlingsplan – det var det faktiskt inte alls. Att formulera om …
0 Kommentarer
januari 7, 2020 | hrstrategies

Ett nytt år

Vi har intervjuat mer än 80 forskare vid Lunds universitet om hur de upplever sin arbetssituation i enlighet med de 40 principer som The …
0 Kommentarer
maj 7, 2019 | hrstrategies

HR-strategier för forskare

I mars 2005 utfärdade EU-kommissionen en rekommendation om att följa den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare, The European Charter …
0 Kommentarer