Intervjuer med forskare nästa steg i processen

Under våren har projektet presenterats för de flesta av fakulteterna – några återstår ännu – och för ett antal andra grupper inom universitetet för att informera om att arbetet har påbörjats och varför universitetet vill ansöka om HR Excellence in Research.

Nu innan sommaren slutförs arbetet med inventeringen av de 40 principer som finns uppsatta av EU-kommissionen i den stadga som utgör ramen för vårt arbete i projektet. Uppdatering kommer att ske löpande vid förändringar av gällande regelverk. I höst påbörjas nästa fas som innebär att ta fram en gap-analys där vi som universitet ska komma fram till inom vilka principer vi kan utvecklas och förbättras. Detta görs genom att forskare på olika nivåer via intervjuer ska få ge sin syn på hur det är att arbeta som forskare på Lunds universitet. De forskarkategorier som utgör målgruppen för stadgan är uppdelade i fyra nivåer fastställda av EU:

  • First stage researcher
  • Recognised researcher
  • Established researcher
  • Leading researcher

Läs mer om kategorierna här. 

 Intervjuerna äger rum under september till november 2019 och när sammanställningen av inventeringen och gap-analysen är klar ska ett förslag till handlingsplan tas fram. Denna ska sedan beslutas av universitetsledningen och därefter kan ansökan skickas in, vilket är planerat till vårterminen 2020.

juni 20, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.