2. Öka medvetenheten och kunskapen om forskningsetik

2 a) Öka medvetenheten och kunskapen om forskningsetik och hur det är reglerat och samtidigt förespråka ett etiskt förhållningssätt på både individnivå och organisationsnivå vid Lunds universitet.

Det här delprojektet handlar om att:

  • Genomföra en pilot av den kurs i forskningsetik som togs fram i den förra handlingsplanen, 2020–2022.

  • Utvärdera och revidera kursen.

  • Utveckla administrationen av kursdeltagande och uppföljning av kursdeltagande.

  • Marknadsföra kursen

  • Ge förslag på långsiktig förvaltning av kursen.

2 b) Göra det enklare för anställda vid Lunds universitet (särskilt forskare och forskningsadministratörer) att få tillgång till relevant information om lagar, regleringar, policyer och riktlinjer som reglerar och påverkar deras forskning.

Det här delprojektet handlar om fortsatt utveckling av den webbportal som skapades under förra handlingsplanen, 2020–2022.

  • Lansering och marknadsföring av portalen.

  • Ta fram förslag för förvaltning av portalen