Visa expanderat
december 2, 2022 | stefand

Svar från EU och ny fas för projektet

Den 28 november kom så EU:s svar på universitetets inskickade självutvärdering. LU gavs den högsta av de tre bedömningsgraderna och i svaret fastslogs bland …
0 Kommentarer
oktober 10, 2022 | stefand

Tillbaka till dig, EU

Den 19 september skickade projektgruppen in en självutvärdering till EU-kommissionen där vi beskriver hur väl vi uppnått de mål som vi satte upp i …
0 Kommentarer
mars 31, 2022 | stefand

Att kommunicera sin forskning

Ett område som det vid universitetet ofta efterfrågas stöd inom är forskningskommunikation. Hur ska man egentligen gå till väga för att nå ut med …
0 Kommentarer
december 13, 2021 | stefand

Första möte med nya styrgruppen

I tisdags hölls det första mötet med den nya styrgruppen för projektet. Eftersom det var det första styrgruppsmötet i denna nya konstellation inledde projektledare …
0 Kommentarer
maj 4, 2021 | kajsa

Att få göra skillnad för forskare

Det tycker jag är det roligaste med mitt jobb inom HR Excellence in Research. Nu under våren 2021 har 6 av 8 delprojekt startat …
0 Kommentarer
oktober 1, 2020 | asathormahlen

Är ni redo för goda nyheter?

Den 22:e september, sent på eftermiddagen, kom det ett mejl med ämnet EURAXESS - HRS4R GAP Analysis, OTM-R and Action EC Consensus Outcome. Ärligt nu. …
0 Kommentarer
juli 1, 2020 | hrstrategies

Beslutat, paketerat och levererat

Och innan vi visste ordet av satt vi där. Med ett nytt rektorsbeslut, med alla dokument granskade, uppdaterade och inlagda i EUs system. Den …
0 Kommentarer
april 15, 2020 | hrstrategies

Code vs Covid-19: 1-0

Allas vårt arbete påverkas utan tvekan av Coronaviruset och att helt tänka om när det handlar om att interagera med andra människor är en …
0 Kommentarer
februari 27, 2020 | hrstrategies

Handlingsplanen växer fram

Vi trodde att det skulle vara enkelt att föra över intervjuanteckningar till en handlingsplan – det var det faktiskt inte alls. Att formulera om …
0 Kommentarer
Äldre inlägg