Visa expanderat
januari 7, 2020 | hrstrategies

Ett nytt år

Vi har intervjuat mer än 80 forskare vid Lunds universitet om hur de upplever sin arbetssituation i enlighet med de 40 principer som The …
0 Kommentarer
december 2, 2019 | angr

Trendspaning

Trots att vi har intervjuat nästan 50 personer, kan vi inte ännu inte med säkerhet identifiera det som så småningom ska hamna på en …
0 Kommentarer
november 11, 2019 | angr

Hur går det?

Ni kanske undrar hur det går med våra intervjuer med forskarna? Jo tack, bra! I skrivandes stund har vi bokat mer än 75 intervjuer …
0 Kommentarer
oktober 7, 2019 | angr

Letter of Endorsement underskrivet av rektor

Vi har nu bokat intervjuer med runt 50 forskare från hela universitetet och informationen flödar in. Forskarna har ombetts identifiera 5-8 av de 40 …
0 Kommentarer
september 16, 2019 | angr

Inbjudan till intervjuer har gått ut

Nu har inbjudan till cirka 100 forskare vid Lunds universitet skickats ut och projektteamet väntar ivrigt på respons. Samtliga fakulteter, USV och MAX IV …
0 Kommentarer
juni 20, 2019 | angr

Intervjuer med forskare nästa steg i processen

Under våren har projektet presenterats för de flesta av fakulteterna – några återstår ännu – och för ett antal andra grupper inom universitetet för …
0 Kommentarer
maj 7, 2019 | hrstrategies

HR-strategier för forskare

I mars 2005 utfärdade EU-kommissionen en rekommendation om att följa den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare, The European Charter …
0 Kommentarer
Nyare inlägg