7. Stärkta möjligheter för kompetensutveckling

Kontaktperson
Kajsa Roubert

Det här delprojektet arbetar med att ta fram en utbildning om grunderna för rekrytering av lärare och vänder sig till nya ledamöter i lärarförslagsnämnder. Delprojektet omfattar också en genomlysning av rollen som handledare samt kartläggning av behov av kurser i engelska språket och behovet av högskolepedagogiska kurser på engelska.