7. Stärkta möjligheter för kompetensutveckling

Kontaktperson
Kajsa Roubert

Det här delprojektet syftar till att bidra med kompetensutveckling inom rekrytering, handledarrollen samt undervisning och lärande i högre utbildning.