Tillgänglighetsredogörelse

Projektgruppen bakom implementering av handlingsplanen för HR Excellence in Research vid Lunds universitet står bakom den här bloggen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda bloggen. Den här sidan beskriver hur hrstrategier.blogg.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är bloggen?

Det finns PDF-filer publicerade på den här bloggen. I övrigt är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av bloggen?

Om du behöver information från hrstrategier.blogg.lu.se i något annat format, till exempel en tillgänglig PDF, stor text, Lättläst eller en ljudinspelning kan du meddela oss, skicka e-post till stefan.danielson@kommunikation.lu.se

Rapportera brister i bloggens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra bloggens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt ovan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat bloggen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av hrstrategier.blogg.lu.se Senaste bedömningen gjordes den 14 oktober 2021.

Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 7 maj 2019. Redogörelsen uppdaterades senast den 14 oktober 2021.