8. Stärkta möjligheter för karriärutveckling

Delprojektledare och kontaktperson
Lisa Thelin

Det här delprojektet syftar till att förbättra och synliggöra befintliga möjligheter för karriärutveckling inom Lunds universitet. Idag erbjuds stöd och guidning på både svenska och engelska för doktorander och personal i postdoktorala tjänster men det finns ett behov av att erbjuda karriärutvecklingsmöjligheter även för övrig forskningspersonal. 

Leveransmål för delprojektet: 

  1. Ta fram ett karriärkoncept på engelska för forskare på avancerad nivå. 

  2. Undersöka möjligheten att skapa ett mentorprogram för deltagare i karriärutvecklingsprogram. 

  3. Identifiera nya och befintliga externa samarbetspartners och intressenter.  

  4. Belysa jobb som kan sökas med en doktorsexamen. 

  5. Undersöka möjligheten att erbjuda praktiktjänster i företag/myndigheter för doktorander och postdoktorer. 

  6.  Ta fram en målgruppsanpassad guide där finansiering kopplas ihop med karriärutveckling.

  7. Ta fram ett förslag till en förändrad organisation för karriärstöd vid Lunds universitet.