2. Forskning och regelefterlevnad

Delprojektledare och kontaktperson
Anneli Wiklander

Det här delprojektet syftar till att göra det lättare för anställda vid Lunds universitet (särskilt forskare och forskningsadministratörer) att få tillgång till relevant information om de lagar, förordningar, policyer och riktlinjer som reglerar och påverkar deras forskning.

Det finns redan idag god och omfattande information som behandlar dessa frågor, men materialet ligger utspritt i Lunds universitets splittrade webbmiljö.

En lättillgänglig webböversikt ska tas fram över god forskningspraktik med länkar till befintligt material, tillgänglig support samt kurser kring respektive regleringsområde. En del av informationen behöver översättas till engelska. 

Det ska vara lätt att göra rätt! 

Leveransmål för delprojektet: 

  1. Ta fram en webböversikt med information, policyer, lagar, kurser med mera kring sådant som reglerar forskning.