3. Ett stöd i forskningskommunikation

Delprojektledare och kontaktperson
Sara Naurin

Det är inte alltid helt lätt att på ett effektivt sätt kommunicera sin forskning för allmänhet, beslutsfattare, media eller andra intressenter. Därför är många forskare i behov av utbildning och stöd i forskningskommunikation. Det här delprojektet syftar till att ta fram flera utbildningar i forskningskommunikation samt att belysa vilket stöd som redan finns idag inom Lunds universitet. 

Forskningskommunikation är ett sätt för forskarna att bidra till samhället och att återgälda förtroendet och medlen från skattebetalarna. Men även ett sätt att synliggöra sig själva, sitt team, sitt ämne och sitt universitet. 

Leveransmål för delprojektet:

  1. Följa upp universitets strategi- och handlingsplan ”Forskningskommunikation – utvecklat och samordnat stöd” från 2019.

  2. Utveckla nya kurser eller motsvarande i forskningskommunikation inom ramen för det karriärutvecklingskoncept som redan finns idag (samlat utbud av kurser, workshops och seminarier)