4. Tydliga anställningsvillkor

Delprojektledare och kontaktperson
Kristine Widlund

Det här delprojektet syftar till att tillhandahålla lättillgänglig information om anställningsvillkor för forskare vid Lunds universitet. Den information som finns idag kring anställningsvillkor på universitetets interna webbplatser bedöms inte vara heltäckande. Det finns också behov av att översätta relevanta dokument och webbsidor till engelska.

Inom det här delprojektet är doktorander en särskilt prioriterad målgrupp eftersom det ofta är just doktorander som är i störst behov av stöd och vägledning när det gäller anställningsvillkor.

Leveransmål för delprojektet:

  1. Översätta befintliga dokument och webbsidor som berör anställningsvillkor till engelska.  

  2. Säkerställa att den information som finns gällande anställningsvillkor är tydlig och målgruppsanpassad.