6. En tydlig introduktionsprocess

Delprojektledare och kontaktperson
Ellen Karlsson

Det här delprojektet syftar till att tydliggöra, förbättra och synliggöra introduktionsprocessen för nyanställda vid Lunds universitet. Ett bra stöd ska tas fram för de chefer och rekryterande personal som leder introduktionen av nya medarbetare. Extra fokus kommer också att läggas på mottagandeprocessen för internationella medarbetare som ofta är i behov av särskilt stöd i fråga om flytt, uppehållstillstånd med mera.

Målet är att genom kvalitetskontrollerat material och gemensamma processer skapa en ökad trygghet för den nyanställde såväl som för chefer och HR-personal.

Leveransmål för delprojektet: 

  1. Ta fram en introduktionsprocess för nyanställd internationell personal.

  2. Ta fram checklistor för introduktionen av nyanställd personal. 

  3. Ta fram ett välkomstpaket för nyanställd internationell personal.