Projektorganisation

Styrgrupp

 • Per Mickwitz, uppdragsgivare och ordförande, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling

 • Jimmie Kristensson, vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär

 • Marie Härstedt, personaldirektör

 • Lars Uhlin, tf. kommunikationsdirektör

 • Björn Fagerström, sektionschef för sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI)

 • En studentrepresentant

En företrädare för universitetets personalorganisationer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrgruppens möten. 

Projektgrupp

 • Kajsa Roubert, projektledare

 • Mats Johansson, projektledare för delprojekt 1

 • Anneli Wiklander, projektledare för delprojekt 2

 • Sara Naurin och Brita Larsson, projektledare för delprojekt 3

 • Kristine Widlund, projektledare för delprojekt 4

 • Lena Lindell, projektledare för delprojekt 5

 • Ellen Karlsson, projektledare för delprojekt 6

 • Kajsa Roubert, kontaktperson för delprojekt 7

 • Lisa Thelin, projektledare för delprojekt 8