Projektorganisation

Styrgrupp

 • Per Mickwitz, uppdragsgivare och ordförande, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling

 • Jimmie Kristensson, vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär

 • Johannes Persson, dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

 • Marie Härstedt, personaldirektör

 • Eva Johannesson, Avdelningschef vid Kommunikativt verksamhetsstöd

 • Björn Fagerström, sektionschef för sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI)

 • En studentrepresentant

En företrädare för universitetets personalorganisationer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrgruppens möten. 

Projektgrupp

 • Lena Lindell, projektledare

 • Julia Edgerton och Karin Fälth, samprojektledare för delprojekt 1A

 • Lena Lindell, projektledare för delprojekt 1B

 • Vakant, projektledare för delprojekt 1C

 • Niklas Vareman, projektledare för delprojekt 2A

 • Anneli Wiklander, projektledare för delprojekt 2B