Projektorganisation

Styrgrupp

  • Per Mickwitz, projektägare, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling

Projektgrupp

  • Kajsa Roubert, projektledare
  • Mats Johansson, projektledare för delprojekt 1
  • Anneli Wiklander, projektledare för delprojekt 2
  • Åsa Thormählen, projektledare för delprojekt 3
  • Kristine Widlund, projektledare för delprojekt 4
  • Lena Lindell, projektledare för delprojekt 5
  • Ellen Karlsson, projektledare för delprojekt 6
  • Kajsa Roubert, projektledare för delprojekt 7
  • Lisa Thelin, projektledare för delprojekt 8