5. Tydliga rekryteringsprocesser

Delprojektledare och kontaktperson
Lena Lindell

Det här delprojektet syftar till att förtydliga processen vid rekrytering av forskare till Lunds universitet.
En universitetsgemensam processbeskrivning ska tas fram som säkerställer att alla kandidater behandlas likvärdigt under rekryteringsprocessen. Viktiga aspekter att ta hänsyn till i processbeskrivningen är jämställdhet, likvärdig bedömning av kvalifikationer samt transparens.