5. En tydlig rekryteringsprocess för lärare

Delprojektledare och kontaktperson
Lena Lindell

Det ska vara tydligt för anställda och potentiella anställda vid Lunds universitet hur en rekrytering av biträdande universitetslektor, universitetslektor och professor går till. 

Med utgångspunkt från lagar och förordningar samt universitetets anställningsordning och policy för goda och tydliga karriärvägar ska en universitetsgemensam processbeskrivning tas fram, inklusive material som hör till processen. Utifrån denna process ska också en utbildning tas fram som riktar sig till ledamöter i lärarförslagsnämnder.

Rekryteringsprocessen ska vara transparent, effektiv och träffsäker. Följer man processen så ökar möjligheten att rekryteringen blir fri från diskriminering och andra omedvetna fördomar eller faktorer som felaktigt kan påverka rekryteringen.

Leveransmål för delprojektet

  1. Uppdaterad och kommunicerad anställningsordning.

  2. Alla läraranställningar föregås av en tydlig, effektiv och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. 

  3. Mallar och stödmaterial ska tas fram för rekryterande chefer och HR-personal.

  4. Introduktionskurs ska skapas för nya ledamöter i lärarförslagsnämnder.