Ett nytt år

Vi har intervjuat mer än 80 forskare vid Lunds universitet om hur de upplever sin arbetssituation i enlighet med de 40 principer som The European Charter and Code tar upp. Intervjufasen är därmed över och vi i projektgruppen har redan påbörjat en sammanställning av all data. Det är många tankar som ska läsas och en hel del förslag till förändringar som ska sammanfattas. Projektgruppen har buntat ihop en del principer som s a s går in i varandra och vi har också tittat på hur många forskare som pratat om vilka principer. Det finns redan en del att konstatera: Det finns ingen av de 40 principerna som blivit utan kommentar. Och visst är det många som pratat om förbättrade rekryteringsprocesser och tydligare karriärmöjligheter (jfr förra blogginlägget). Men många har också pratat om principer som vi trodde att vi så att säga var ”hemma” med. Tydligen inte. Vi kan inte nog betona vikten av att vi fick träffa forskare face to face och vår tacksamhet för forskarnas tid och engagemang är stor. Vi håller också kontakten med andra stora universitetsövergripande projekt tex  RQ20 och Tellus, så att vi kan länka ihop våra respektive arbeten där det är relevant.

Vad är nästa steg?

Nu börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan, baserat på de problem och förslag till lösningar som kommit fram i intervjuerna. Vi har också bett universitetets alla lärarförslagsnämnder att titta på checklistan ”Open Transparent Meritbased Recruitment” som vi ska skicka in till EU tillsammans med handlingsplanen. Dessutom är det dags att vi sammanfattar processen såhär långt och planerna framåt, med implementering av handlingsplanen och den organisation som behövs för den implementeringen. Vi börjar också redan nu tänka på hur vår självvärdering kommer att behöva riggas och vad vi kommer att behöva titta på då, om lite drygt två år.

januari 7, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade