Trendspaning

Trots att vi har intervjuat nästan 50 personer, kan vi inte ännu inte med säkerhet identifiera det som så småningom ska hamna på en handlingsplan för vidare arbete med forskarnas arbetsvillkor under kommande år (förutsatt att vi får certifieringen, vill säga, men det ska vi väl tro att vi får).

Det är dock många forskare som pratar om vikten om tydliga karriärvägar och tillgång till information och råd om vad som krävs för att göra karriär inom LU. Precis som i så många andra sammanhang ser det olika ut på olika fakulteter, dels vad gäller karriärvägarna, dels vad gäller organisation, information, utvecklingsmöjligheter och stöd. Men sedan i somras finns det faktiskt en (reviderad) övergripande anställningsordning för universitetet, som gör det betydligt lättare att veta vad som krävs för att vara behörig till en läraranställning här. Dessutom finns det en Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet. Denna policy tar avstamp i Lunds universitets strategiska plan och tar upp avgörande principer som är relevanta när vi vill attrahera, rekrytera och behålla forskande och undervisande personal.

Lunds universitets anställningsordning I 2019 I (PDF 156 kB)

Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 75 kB)

Nu handlar inte all karriär om karriär inom akademin. Att synliggöra karriärmöjligheter utanför akademin är också viktigt. Lunds universitet erbjuder sedan januari 2019 ett karriärutvecklingskoncept för akademisk personal (inklusive doktorander förstås). Alla aktiviteter är på engelska, är kostnadsfria och handlar på ett eller annat sätt om just karriärutveckling – inom och utanför akademin. Planeringen för våren 2020 är redan klar. Läs mer på medarbetarwebben.

december 2, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.