Code vs Covid-19: 1-0

Allas vårt arbete påverkas utan tvekan av Coronaviruset och att helt tänka om när det handlar om att interagera med andra människor är en utmaning. Resor och möten blir inställda, undervisningen ändrar karaktär, seminarier och workshoppar blir framflyttade liksom deadlines för ansökningar om externa medel. Men vissa projekt håller sin kurs och sin styrfart. I vårt fall på grund av att innehållet är immunt mot virusangrepp.

Styrgruppen* har haft två möten under mars månad. Gruppen har fokuserat på att få vår handlingsplan på plats. Vi har sett sett föreslagna actions i den ursprungliga handlingsplanen (se föregående bloggpost) strykas och satta på det vi kallar för vår ”önskelista” för kommande år. Här har det verkligen handlat om att ”kill your darlings”. Det som återstår nu är 8 actions, som blivit presenterade för rektor, vice rektorer och förvaltningschefen. Även denna grupp tycker att handlingsplanen ser bra ut nu. De förstår också att vi måste se över både organisation och resurser om vi ska kunna stå med högt burna huvuden efter vår självutvärdering om två år.

Nästa steg är att prata med olika intressenter som lyfts fram i handlingsplanen, så att de i sin tur kan börja planera framåt. Så fort de är med på banan och rektor Torbjörn von Schantz fattat sitt formella beslut, kommer vi att lägga upp den slutliga versionen av handlingsplanen här. Vi kan inte gå in på detaljer i detta läge, men vi kan ger er några nyckelord: Karriärutveckling, transparanta rekryterings- och mottagandeprocesser, forskningsetik, forskningskommunikation och förpackning av information anpassat till olika målgrupper.

Tala om goda nyheter nu när vi behöver dem som bäst!

april 15, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade