Visa rutor

Att få göra skillnad för forskare

Det tycker jag är det roligaste med mitt jobb inom HR Excellence in Research.

Nu under våren 2021 har 6 av 8 delprojekt startat och det är väldigt inspirerande för mig, som tagit över projektledarskapet, att få prata med så många medarbetare som brinner för att förbättra forskningen inom Lunds universitet. Allt från att tydliggöra anställningsvillkor, förbättra introduktionen för nyanställda, ta fram en etikkurs online och jobba med stöd inom forskningskommunikation och mycket mer.

De olika delprojektledarna kommer framöver här på bloggen att få presentera sig och sitt delprojekt och berätta om hur de jobbar.

På återstående! Och tveka inte att höra av dig om du har frågor, funderingar eller vill att vi kommer och berättar om projektet!

/Kajsa Roubert

maj 4, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Är ni redo för goda nyheter?

Den 22:e september, sent på eftermiddagen, kom det ett mejl med ämnet EURAXESS – HRS4R GAP Analysis, OTM-R and Action EC Consensus Outcome.

Ärligt nu. Skulle ni tolkat det som:

“Grattis Lunds universitet! Ni har nu erhållit den prestigefyllda certifieringen ”HR Excellence in Research Award” från EU-kommissionen. Er ansökan var bra, komplett och innehöll allt vi ville ha och mer därtill, så inga kompletteringar behövs. Bra jobbat hörni, kör hårt nu.”

Inte det? Men det var alltså just det budskapet som förmedlades! JA – vi fick den! HR Excellence in Research Award är vår!

I ett par dagar vältrade vi oss i bedömarnas lovord över ansökan, parallellt med att uppdatera hemsidor, formulera nyhetstexter, mejla alla forskarna och berätta nyheten (det är trots allt dessa intervjupersoner som försett oss med substansen i ansökan)… Och nu får jag alltså äntligen trumpeta ut vår glädjande nyhet även här, på vår projektblogg. Som, för övrigt, bedömarna lyfte fram som ”best practice” i hur lärosäten kan kommunicera sitt arbete med HR-strategier för forskare. Bara en sån sak!

Vad händer nu då? Jag visste att ni skulle fråga.

Styrgruppen godkände häromdagen projektplanen för nästa projekt, det som ska se till att vi faktiskt gör det vi säger att vi ska göra i vår handlingsplan och lämnar ifrån oss en fin självutvärdering till EU-kommissionen om två år. Jag berättar mer om detta i nästkommande bloggposter, för bloggen ska leva vidare. Jag som skrivit i bloggen fram tills nu heter Åsa Thormählen och det är också jag som får projektledarskapet efter Gunilla Thylander, som så förtjänstfullt hållit ihop arbetet så här långt. Ni når mig genom att lämna kommentarer här i bloggen eller genom att mejla mig: Asa.Thormahlen@hr.lu.se.

Uppdaterade hemsidor, men logga och allt, finns här (svenska) och här (engelska).

Snart kommer även loggorna att finnas under ”dokument” för er att ladda ner och bifoga i ansökningar om externa medel. Det kommer att löna sig för er, på mer än ett sätt!

oktober 1, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Beslutat, paketerat och levererat

Och innan vi visste ordet av satt vi där. Med ett nytt rektorsbeslut, med alla dokument granskade, uppdaterade och inlagda i EUs system. Den 18 juni kl. 9.09 (de som är roade av numrologi har nog roligt med det) tryckte vi (ja, hela projektgruppen, faktiskt) på ”submit”-knappen.

Därmed ligger alltså allt nu i andras händer än våra – varsågod EU, bästa sommarläsningen har levererats!

Vi har också fått två sprillans nya websidor där alla dokument också ligger till allmänt beskådande.

https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hr-strategier-for-forskare-ansokan-om-certifiering (svensk)

https://www.lunduniversity.lu.se/about/work-at-lund-university/hr-strategies-for-researchers-application-for-certification (engelsk)

Vi valde att lägga dem under huvudrubriken ”Jobba hos oss” (”Working at LU”). Att Lunds universitet valt att ansöka om certifieringen HR Excellence in Research är viktigt för våra presumtiva medarbetare – nationella och internationella – att veta om. Får vi certifieringen har vi också ökat vår internationella konkurrenskraft. Men även för er som redan är anställda vid Lunds universitet spelar certifieringen en viktig roll, inte minst när det handlar om externa medel. Vi återkommer till det i höst.

Det näst första vi gjorde efter vi skickat in ansökan i torsdags var att skicka ett varmt tack till alla de 80 forskare som hjälpt oss i vårt arbete. Utan dem – er – hade vi aldrig kommit såhär långt. Vi har tackat er tidigare på denna blogg och gör det igen!

Det första vi gjorde? Skålade i kallt bubbel. Alkoholfritt på grund av tidpunkten på dagen, men ändå! Och så åt vi praliner. Inte sockerfria.

Bloggen önskar nu glad sommar och på återhörande i september!

 

juli 1, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Den svenska modellen eller ”ring en vän”

Det slår oss att det låter som om vi är ensamma i världen om att ansöka om certifieringen HR Excellens in Research. Det är vi då verkligen inte. Nästan 600 universitet och högskolor i Europa har redan fått den eftersträvansvärda loggan och här i Sverige har flera erhållit certifieringen under de senaste åren. Och många andra i Sverige är på gång!

Arbetet med ansökan till EU är en rätt komplicerad process. Vi har hittills inte tappat sugen en enda gång. Men det har varit nära. Och vad gör vi då? När vi sitter där och ska få ihop ett underlag i enlighet med svårbegripliga mallar? Vi greppar en livlina och ringer en vän helt enkelt. Vi mailar andra lärosäten som suttit i samma situation för något år sedan. Vi resonerar med dem som sitter i samma skede i processen som vi är nu. Och vi peppar dem som ska börja eller som kanske fått stopp i maskin.

Tack vare den öppenhjärtiga samarbetsviljan från våra kollegor runt om i landet, har vi kunnat undvika att göra misstag och fått inspiration att komma vidare. Karlstads mall för handlingsplan, kommentarer från granskare av KIs ansökan, Örebros arbete med implementering, Jönköpings tips om att sätta upp en ”riktig” hemsida nu (mer om det nästa blogginlägg), Uppsalas sätt att koppla ihop sitt forskningsutvärderingsarbete med HRS4R … ja, listan kan göras lång.

Och nu har vi hittat varandra, vi som jobbar med HRS4R på universiteten och högskolorna i Sverige. Och vi kommer att fortsätta att samarbeta på något sätt, det kan vi försäkra. Det är liksom den svenska modellen.

maj 18, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Code vs Covid-19: 1-0

Allas vårt arbete påverkas utan tvekan av Coronaviruset och att helt tänka om när det handlar om att interagera med andra människor är en utmaning. Resor och möten blir inställda, undervisningen ändrar karaktär, seminarier och workshoppar blir framflyttade liksom deadlines för ansökningar om externa medel. Men vissa projekt håller sin kurs och sin styrfart. I vårt fall på grund av att innehållet är immunt mot virusangrepp.

Styrgruppen* har haft två möten under mars månad. Gruppen har fokuserat på att få vår handlingsplan på plats. Vi har sett sett föreslagna actions i den ursprungliga handlingsplanen (se föregående bloggpost) strykas och satta på det vi kallar för vår ”önskelista” för kommande år. Här har det verkligen handlat om att ”kill your darlings”. Det som återstår nu är 8 actions, som blivit presenterade för rektor, vice rektorer och förvaltningschefen. Även denna grupp tycker att handlingsplanen ser bra ut nu. De förstår också att vi måste se över både organisation och resurser om vi ska kunna stå med högt burna huvuden efter vår självutvärdering om två år.

Nästa steg är att prata med olika intressenter som lyfts fram i handlingsplanen, så att de i sin tur kan börja planera framåt. Så fort de är med på banan och rektor Torbjörn von Schantz fattat sitt formella beslut, kommer vi att lägga upp den slutliga versionen av handlingsplanen här. Vi kan inte gå in på detaljer i detta läge, men vi kan ger er några nyckelord: Karriärutveckling, transparanta rekryterings- och mottagandeprocesser, forskningsetik, forskningskommunikation och förpackning av information anpassat till olika målgrupper.

Tala om goda nyheter nu när vi behöver dem som bäst!

april 15, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Handlingsplanen växer fram

Vi trodde att det skulle vara enkelt att föra över intervjuanteckningar till en handlingsplan – det var det faktiskt inte alls. Att formulera om synpunkter på sådant som skaver en organisation till konkreta åtgärder, utan att för den skull tappa bort det underliggande budskapet, kräver mycket eftertanke. Styrgruppen har fått läsa den första sammanställningen (många, många sidor där allt finns med från intervjuerna) och nu är vi också klara med handlingsplanen version 1 av, tja, 7 kanske? Den är 15 sidor lång…

Styrgruppens uppgift är nu att göra en första prioritering bland alla ”actions” och lämna kommentarer till de åtgärder vi har föreslagit. Sedan skriver vi om, kondenserar ytterligare och sedan ska det till styrgruppen igen. Först efter detta möte i slutet av mars kommer vi att presentera handlingsplanen i andra sammanhang. Projektet har såklart både en kommunikationsplan (vem pratar vi om handlingsplanen med och hur) och en tidsplan (när pratar vi med vem). Tidplanen är rätt tuff, ärligt talat. Under första veckan i juni tänker vi skicka in vår ansökan inkl. alla bilagor. Det innebär att rektor måste fatta beslut i maj, rektors ledningsråd ska ha sett den i april, så även universitetsförvaltningens ledningsgrupp. Personalorganisationerna och Lunds doktorandkår är också på vår prata-med-lista, liksom andra grupper. Ja, vi hör vad ni tänker: Ska så många aktörer tycka till om handlingsplanen? Kommer den inte att bli alldeles urvattnad då? Vi betonar att handlingsplanens innehåll kommer från forskarna själva, från intervjuerna vi genomfört. Det innehållet kommer ingen att få ”tycka bort”.

februari 27, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ett nytt år

Vi har intervjuat mer än 80 forskare vid Lunds universitet om hur de upplever sin arbetssituation i enlighet med de 40 principer som The European Charter and Code tar upp. Intervjufasen är därmed över och vi i projektgruppen har redan påbörjat en sammanställning av all data. Det är många tankar som ska läsas och en hel del förslag till förändringar som ska sammanfattas. Projektgruppen har buntat ihop en del principer som s a s går in i varandra och vi har också tittat på hur många forskare som pratat om vilka principer. Det finns redan en del att konstatera: Det finns ingen av de 40 principerna som blivit utan kommentar. Och visst är det många som pratat om förbättrade rekryteringsprocesser och tydligare karriärmöjligheter (jfr förra blogginlägget). Men många har också pratat om principer som vi trodde att vi så att säga var ”hemma” med. Tydligen inte. Vi kan inte nog betona vikten av att vi fick träffa forskare face to face och vår tacksamhet för forskarnas tid och engagemang är stor. Vi håller också kontakten med andra stora universitetsövergripande projekt tex  RQ20 och Tellus, så att vi kan länka ihop våra respektive arbeten där det är relevant.

Vad är nästa steg?

Nu börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan, baserat på de problem och förslag till lösningar som kommit fram i intervjuerna. Vi har också bett universitetets alla lärarförslagsnämnder att titta på checklistan ”Open Transparent Meritbased Recruitment” som vi ska skicka in till EU tillsammans med handlingsplanen. Dessutom är det dags att vi sammanfattar processen såhär långt och planerna framåt, med implementering av handlingsplanen och den organisation som behövs för den implementeringen. Vi börjar också redan nu tänka på hur vår självvärdering kommer att behöva riggas och vad vi kommer att behöva titta på då, om lite drygt två år.

januari 7, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Trendspaning

Trots att vi har intervjuat nästan 50 personer, kan vi inte ännu inte med säkerhet identifiera det som så småningom ska hamna på en handlingsplan för vidare arbete med forskarnas arbetsvillkor under kommande år (förutsatt att vi får certifieringen, vill säga, men det ska vi väl tro att vi får).

Det är dock många forskare som pratar om vikten om tydliga karriärvägar och tillgång till information och råd om vad som krävs för att göra karriär inom LU. Precis som i så många andra sammanhang ser det olika ut på olika fakulteter, dels vad gäller karriärvägarna, dels vad gäller organisation, information, utvecklingsmöjligheter och stöd. Men sedan i somras finns det faktiskt en (reviderad) övergripande anställningsordning för universitetet, som gör det betydligt lättare att veta vad som krävs för att vara behörig till en läraranställning här. Dessutom finns det en Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet. Denna policy tar avstamp i Lunds universitets strategiska plan och tar upp avgörande principer som är relevanta när vi vill attrahera, rekrytera och behålla forskande och undervisande personal.

Lunds universitets anställningsordning I 2019 I (PDF 156 kB)

Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 75 kB)

Nu handlar inte all karriär om karriär inom akademin. Att synliggöra karriärmöjligheter utanför akademin är också viktigt. Lunds universitet erbjuder sedan januari 2019 ett karriärutvecklingskoncept för akademisk personal (inklusive doktorander förstås). Alla aktiviteter är på engelska, är kostnadsfria och handlar på ett eller annat sätt om just karriärutveckling – inom och utanför akademin. Planeringen för våren 2020 är redan klar. Läs mer på medarbetarwebben.

december 2, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Hur går det?

Ni kanske undrar hur det går med våra intervjuer med forskarna? Jo tack, bra! I skrivandes stund har vi bokat mer än 75 intervjuer med forskare från samtliga fakulteter, MAX IV och USV. Vi har som mål att intervjua 80 personer, så nu är det nära. Ingen blir ledsen om vi får prata med fler.

Vi intervjuar såväl doktorander, postdoktorer, forskare, biträdande universitetslektorer, universitetslektorer som professorer. Det är jämn könsbalans, något fler kvinnor än män, och vi har många intervjuer på engelska med internationell personal. Hur urvalet gjorts då? Först frågade vi samtliga fakulteter om namn, vi skickade inbjudan till ca 100 personer. Sedan har vi frågat personerna vi intervjuat om namn på andra personer som de tror kan ha synpunkter som är värdefulla för oss att höra. Den metoden har visat sig vara en framgångsfaktor.

Det är uppenbart att projektet engagerar forskare och att alla känner sig manade att komma med förslag till förbättringar på än det ena, än det andra. EU-kommissionens kräver att det är forskarnas synpunkter som ska ligga till grund för den handlingsplan som Lunds universitet ska arbeta efter de kommande åren. Det kravet är fullständigt logiskt – det är trots allt ni forskare som vet vilka principer vi måste jobba mer med för att vara en attraktiv arbetsplats nu och i framtiden.

november 11, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Letter of Endorsement underskrivet av rektor

Vi har nu bokat intervjuer med runt 50 forskare från hela universitetet och informationen flödar in. Forskarna har ombetts identifiera 5-8 av de 40 principerna i GAP-analysen, som de anser att universitetet som arbetsgivare skulle behöva jobba vidare med. Vi kommer att ta hänsyn till all information när vi sedan sammanställer vår handlingsplan som vi ska skicka in till EU.

Men innan vi kan skicka handlingsplan och GAP-analys till EU, måste de få veta att vi alls kommer att skicka in en ansökan om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award. Vi måste så att säga knacka på EU-kommissionens dörr. Den 26 september skrev rektor under Lunds universitets Letter of Endorsement, som ska fungera som just en dörrklapp. Efter att EU tagit emot detta brev har Lunds universitet tolv månader på sig att skicka in vår färdiga GAP-analys (jfr blogposten från den 7 maj) och vår handlingsplan. Startskottet för projektet gick redan 2019-01-01 men det är nu klockan börjar ticka.

Projektet efterlyser ännu fler forskare! Ju fler intervjuer desto bättre underlag för kommande arbete. Intervjun tar en timme och kan ske antingen på engelska eller svenska. Kontakta Gunilla Thylander om du vill delta.

oktober 7, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg