Handlingsplanen växer fram

Vi trodde att det skulle vara enkelt att föra över intervjuanteckningar till en handlingsplan – det var det faktiskt inte alls. Att formulera om synpunkter på sådant som skaver en organisation till konkreta åtgärder, utan att för den skull tappa bort det underliggande budskapet, kräver mycket eftertanke. Styrgruppen har fått läsa den första sammanställningen (många, många sidor där allt finns med från intervjuerna) och nu är vi också klara med handlingsplanen version 1 av, tja, 7 kanske? Den är 15 sidor lång…

Styrgruppens uppgift är nu att göra en första prioritering bland alla ”actions” och lämna kommentarer till de åtgärder vi har föreslagit. Sedan skriver vi om, kondenserar ytterligare och sedan ska det till styrgruppen igen. Först efter detta möte i slutet av mars kommer vi att presentera handlingsplanen i andra sammanhang. Projektet har såklart både en kommunikationsplan (vem pratar vi om handlingsplanen med och hur) och en tidsplan (när pratar vi med vem). Tidplanen är rätt tuff, ärligt talat. Under första veckan i juni tänker vi skicka in vår ansökan inkl. alla bilagor. Det innebär att rektor måste fatta beslut i maj, rektors ledningsråd ska ha sett den i april, så även universitetsförvaltningens ledningsgrupp. Personalorganisationerna och Lunds doktorandkår är också på vår prata-med-lista, liksom andra grupper. Ja, vi hör vad ni tänker: Ska så många aktörer tycka till om handlingsplanen? Kommer den inte att bli alldeles urvattnad då? Vi betonar att handlingsplanens innehåll kommer från forskarna själva, från intervjuerna vi genomfört. Det innehållet kommer ingen att få ”tycka bort”.

februari 27, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade