Första möte med nya styrgruppen

Per Mickwitz framför universitetshuset
Per Mickwitz styrgruppens ordförande och vicerektor för forskning hållbarhet och campusutveckling.

I tisdags hölls det första mötet med den nya styrgruppen för projektet. Eftersom det var det första styrgruppsmötet i denna nya konstellation inledde projektledare Kajsa Roubert med att redogöra för projektets historik och planen framöver.
– Det blev ett givande möte där diskussionen landade i vikten av att projektets leveranser måste ges rätt förutsättningar att leva vidare i linjeverksamheten även efter att projektet avslutats. Detta för att få så bra effekt som möjligt, säger Kajsa Roubert.

Nästa styrgruppsmöte kommer att hållas i januari och då ska de olika delprojektledarna lämna in en halvtidsavstämning för hur deras respektive delprojekt ligger till.

Den nya styrgruppen består av:
Per Mickwitz, uppdragsgivare och ordförande, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
Jimmie Kristensson, vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär
Marie Härstedt, HR-direktör
Lars Uhlin, tf. kommunikationsdirektör
Björn Fagerström, sektionschef för sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI)
• En studentrepresentant
• En företrädare för universitetets personalorganisationer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrgruppens möten.

Läs mer om de olika delprojekten
Se hela projektorganisationen

december 13, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade