Den svenska modellen eller ”ring en vän”

Det slår oss att det låter som om vi är ensamma i världen om att ansöka om certifieringen HR Excellens in Research. Det är vi då verkligen inte. Nästan 600 universitet och högskolor i Europa har redan fått den eftersträvansvärda loggan och här i Sverige har flera erhållit certifieringen under de senaste åren. Och många andra i Sverige är på gång!

Arbetet med ansökan till EU är en rätt komplicerad process. Vi har hittills inte tappat sugen en enda gång. Men det har varit nära. Och vad gör vi då? När vi sitter där och ska få ihop ett underlag i enlighet med svårbegripliga mallar? Vi greppar en livlina och ringer en vän helt enkelt. Vi mailar andra lärosäten som suttit i samma situation för något år sedan. Vi resonerar med dem som sitter i samma skede i processen som vi är nu. Och vi peppar dem som ska börja eller som kanske fått stopp i maskin.

Tack vare den öppenhjärtiga samarbetsviljan från våra kollegor runt om i landet, har vi kunnat undvika att göra misstag och fått inspiration att komma vidare. Karlstads mall för handlingsplan, kommentarer från granskare av KIs ansökan, Örebros arbete med implementering, Jönköpings tips om att sätta upp en ”riktig” hemsida nu (mer om det nästa blogginlägg), Uppsalas sätt att koppla ihop sitt forskningsutvärderingsarbete med HRS4R … ja, listan kan göras lång.

Och nu har vi hittat varandra, vi som jobbar med HRS4R på universiteten och högskolorna i Sverige. Och vi kommer att fortsätta att samarbeta på något sätt, det kan vi försäkra. Det är liksom den svenska modellen.

maj 18, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade