Svar från EU och ny fas för projektet

Den 28 november kom så EU:s svar på universitetets inskickade självutvärdering. LU gavs den högsta av de tre bedömningsgraderna och i svaret fastslogs bland annat att universitetet gjort ”framsteg med lämpliga och kvalitativa åtgärder” samt att arbetet har genomförts på ett bra, systematiskt och tillfredställande sätt.
En del feedback gavs också på förbättringsmöjligheter vilket projektet såklart tar med sig i det fortsatta arbetet när vi nu lämnar implementeringsfasen bakom oss. Under de nästkommande tre åren går projektet in i det som av EU kallas ”renewal phase” där universitetet ska jobba med den uppgraderade handlingsplanen. De åtta fokusområdena har kokats ned till två; utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning samt öka tillgängligheten till kunskap inom etik och regelefterlevnad för forskarna.
Ny projektledare blir Lena Lindell som tar över efter Kajsa Roubert.

december 2, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade