Att kommunicera sin forskning

Ett område som det vid universitetet ofta efterfrågas stöd inom är forskningskommunikation. Hur ska man egentligen gå till väga för att nå ut med sin forskning till allmänhet, media och andra intressenter?
Ett av delprojekten i HR Excellence handlar om stöd till forskningskommunikation och inom ramen för delprojektet har flera workshoppar och utbildningsinsatser tagits fram för detta ändamål.

Under “Stöd till forskning” på Medarbetarwebben finns en samlingssida för forskningskommunikation där man som forskare kan ta del av tips samt hitta länkar till dessa utbildningar och workshoppar. Det kan handla om att bli bättre på att nå ut genom sociala medier eller på att skriva populärvetenskapliga texter eller debattartiklar, eller att få träning i mediesituationer så att man blir mer bekväm i till exempel intervjusammanhang.

Kommunicera din forskning | Medarbetarwebben

Den 1 juni kommer det också hållas ett seminarium med inbjudna gäster där temat är forskningskommunikation och dess betydelse i en tid när många konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet.

Läs mer och anmäl dig

mars 31, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade