Visa rutor

Svar från EU och ny fas för projektet

Den 28 november kom så EU:s svar på universitetets inskickade självutvärdering. LU gavs den högsta av de tre bedömningsgraderna och i svaret fastslogs bland annat att universitetet gjort ”framsteg med lämpliga och kvalitativa åtgärder” samt att arbetet har genomförts på ett bra, systematiskt och tillfredställande sätt.
En del feedback gavs också på förbättringsmöjligheter vilket projektet såklart tar med sig i det fortsatta arbetet när vi nu lämnar implementeringsfasen bakom oss. Under de nästkommande tre åren går projektet in i det som av EU kallas ”renewal phase” där universitetet ska jobba med den uppgraderade handlingsplanen. De åtta fokusområdena har kokats ned till två; utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning samt öka tillgängligheten till kunskap inom etik och regelefterlevnad för forskarna.
Ny projektledare blir Lena Lindell som tar över efter Kajsa Roubert.

december 2, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tillbaka till dig, EU

Den 19 september skickade projektgruppen in en självutvärdering till EU-kommissionen där vi beskriver hur väl vi uppnått de mål som vi satte upp i samband med att handlingsplanen togs fram. Vi väntar nu med spänd förväntan på feedback från EU som ska komma senast i slutet av januari. Under tiden jobbar projektgruppen med att kommunicera ut resultaten från de olika delprojekten i olika kanaler, forum och nätverk samt förbereder för nästa uppdaterade handlingsplan. Är du redan nu nyfiken på innehållet i den uppdaterade handlingsplanen kan du läsa mer via länken nedan.

Självutvärdering 2022 och handlingsplan 2023-2025

oktober 10, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Att kommunicera sin forskning

Ett område som det vid universitetet ofta efterfrågas stöd inom är forskningskommunikation. Hur ska man egentligen gå till väga för att nå ut med sin forskning till allmänhet, media och andra intressenter?
Ett av delprojekten i HR Excellence handlar om stöd till forskningskommunikation och inom ramen för delprojektet har flera workshoppar och utbildningsinsatser tagits fram för detta ändamål.

Under “Stöd till forskning” på Medarbetarwebben finns en samlingssida för forskningskommunikation där man som forskare kan ta del av tips samt hitta länkar till dessa utbildningar och workshoppar. Det kan handla om att bli bättre på att nå ut genom sociala medier eller på att skriva populärvetenskapliga texter eller debattartiklar, eller att få träning i mediesituationer så att man blir mer bekväm i till exempel intervjusammanhang.

Kommunicera din forskning | Medarbetarwebben

Den 1 juni kommer det också hållas ett seminarium med inbjudna gäster där temat är forskningskommunikation och dess betydelse i en tid när många konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet.

Läs mer och anmäl dig

mars 31, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Första möte med nya styrgruppen

Per Mickwitz framför universitetshuset
Per Mickwitz styrgruppens ordförande och vicerektor för forskning hållbarhet och campusutveckling.

I tisdags hölls det första mötet med den nya styrgruppen för projektet. Eftersom det var det första styrgruppsmötet i denna nya konstellation inledde projektledare Kajsa Roubert med att redogöra för projektets historik och planen framöver.
– Det blev ett givande möte där diskussionen landade i vikten av att projektets leveranser måste ges rätt förutsättningar att leva vidare i linjeverksamheten även efter att projektet avslutats. Detta för att få så bra effekt som möjligt, säger Kajsa Roubert.

Nästa styrgruppsmöte kommer att hållas i januari och då ska de olika delprojektledarna lämna in en halvtidsavstämning för hur deras respektive delprojekt ligger till.

Den nya styrgruppen består av:
Per Mickwitz, uppdragsgivare och ordförande, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
Jimmie Kristensson, vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär
Marie Härstedt, HR-direktör
Lars Uhlin, tf. kommunikationsdirektör
Björn Fagerström, sektionschef för sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI)
• En studentrepresentant
• En företrädare för universitetets personalorganisationer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrgruppens möten.

Läs mer om de olika delprojekten
Se hela projektorganisationen

december 13, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Att få göra skillnad för forskare

Det tycker jag är det roligaste med mitt jobb inom HR Excellence in Research.

Nu under våren 2021 har 6 av 8 delprojekt startat och det är väldigt inspirerande för mig, som tagit över projektledarskapet, att få prata med så många medarbetare som brinner för att förbättra forskningen inom Lunds universitet. Allt från att tydliggöra anställningsvillkor, förbättra introduktionen för nyanställda, ta fram en etikkurs online och jobba med stöd inom forskningskommunikation och mycket mer.

De olika delprojektledarna kommer framöver här på bloggen att få presentera sig och sitt delprojekt och berätta om hur de jobbar.

På återstående! Och tveka inte att höra av dig om du har frågor, funderingar eller vill att vi kommer och berättar om projektet!

/Kajsa Roubert

maj 4, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Är ni redo för goda nyheter?

Den 22:e september, sent på eftermiddagen, kom det ett mejl med ämnet EURAXESS – HRS4R GAP Analysis, OTM-R and Action EC Consensus Outcome.

Ärligt nu. Skulle ni tolkat det som:

“Grattis Lunds universitet! Ni har nu erhållit den prestigefyllda certifieringen ”HR Excellence in Research Award” från EU-kommissionen. Er ansökan var bra, komplett och innehöll allt vi ville ha och mer därtill, så inga kompletteringar behövs. Bra jobbat hörni, kör hårt nu.”

Inte det? Men det var alltså just det budskapet som förmedlades! JA – vi fick den! HR Excellence in Research Award är vår!

I ett par dagar vältrade vi oss i bedömarnas lovord över ansökan, parallellt med att uppdatera hemsidor, formulera nyhetstexter, mejla alla forskarna och berätta nyheten (det är trots allt dessa intervjupersoner som försett oss med substansen i ansökan)… Och nu får jag alltså äntligen trumpeta ut vår glädjande nyhet även här, på vår projektblogg. Som, för övrigt, bedömarna lyfte fram som ”best practice” i hur lärosäten kan kommunicera sitt arbete med HR-strategier för forskare. Bara en sån sak!

Vad händer nu då? Jag visste att ni skulle fråga.

Styrgruppen godkände häromdagen projektplanen för nästa projekt, det som ska se till att vi faktiskt gör det vi säger att vi ska göra i vår handlingsplan och lämnar ifrån oss en fin självutvärdering till EU-kommissionen om två år. Jag berättar mer om detta i nästkommande bloggposter, för bloggen ska leva vidare. Jag som skrivit i bloggen fram tills nu heter Åsa Thormählen och det är också jag som får projektledarskapet efter Gunilla Thylander, som så förtjänstfullt hållit ihop arbetet så här långt. Ni når mig genom att lämna kommentarer här i bloggen eller genom att mejla mig: Asa.Thormahlen@hr.lu.se.

Uppdaterade hemsidor, men logga och allt, finns här (svenska) och här (engelska).

Snart kommer även loggorna att finnas under ”dokument” för er att ladda ner och bifoga i ansökningar om externa medel. Det kommer att löna sig för er, på mer än ett sätt!

oktober 1, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Beslutat, paketerat och levererat

Och innan vi visste ordet av satt vi där. Med ett nytt rektorsbeslut, med alla dokument granskade, uppdaterade och inlagda i EUs system. Den 18 juni kl. 9.09 (de som är roade av numrologi har nog roligt med det) tryckte vi (ja, hela projektgruppen, faktiskt) på ”submit”-knappen.

Därmed ligger alltså allt nu i andras händer än våra – varsågod EU, bästa sommarläsningen har levererats!

Vi har också fått två sprillans nya websidor där alla dokument också ligger till allmänt beskådande.

https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hr-strategier-for-forskare-ansokan-om-certifiering (svensk)

https://www.lunduniversity.lu.se/about/work-at-lund-university/hr-strategies-for-researchers-application-for-certification (engelsk)

Vi valde att lägga dem under huvudrubriken ”Jobba hos oss” (”Working at LU”). Att Lunds universitet valt att ansöka om certifieringen HR Excellence in Research är viktigt för våra presumtiva medarbetare – nationella och internationella – att veta om. Får vi certifieringen har vi också ökat vår internationella konkurrenskraft. Men även för er som redan är anställda vid Lunds universitet spelar certifieringen en viktig roll, inte minst när det handlar om externa medel. Vi återkommer till det i höst.

Det näst första vi gjorde efter vi skickat in ansökan i torsdags var att skicka ett varmt tack till alla de 80 forskare som hjälpt oss i vårt arbete. Utan dem – er – hade vi aldrig kommit såhär långt. Vi har tackat er tidigare på denna blogg och gör det igen!

Det första vi gjorde? Skålade i kallt bubbel. Alkoholfritt på grund av tidpunkten på dagen, men ändå! Och så åt vi praliner. Inte sockerfria.

Bloggen önskar nu glad sommar och på återhörande i september!

 

juli 1, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Den svenska modellen eller ”ring en vän”

Det slår oss att det låter som om vi är ensamma i världen om att ansöka om certifieringen HR Excellens in Research. Det är vi då verkligen inte. Nästan 600 universitet och högskolor i Europa har redan fått den eftersträvansvärda loggan och här i Sverige har flera erhållit certifieringen under de senaste åren. Och många andra i Sverige är på gång!

Arbetet med ansökan till EU är en rätt komplicerad process. Vi har hittills inte tappat sugen en enda gång. Men det har varit nära. Och vad gör vi då? När vi sitter där och ska få ihop ett underlag i enlighet med svårbegripliga mallar? Vi greppar en livlina och ringer en vän helt enkelt. Vi mailar andra lärosäten som suttit i samma situation för något år sedan. Vi resonerar med dem som sitter i samma skede i processen som vi är nu. Och vi peppar dem som ska börja eller som kanske fått stopp i maskin.

Tack vare den öppenhjärtiga samarbetsviljan från våra kollegor runt om i landet, har vi kunnat undvika att göra misstag och fått inspiration att komma vidare. Karlstads mall för handlingsplan, kommentarer från granskare av KIs ansökan, Örebros arbete med implementering, Jönköpings tips om att sätta upp en ”riktig” hemsida nu (mer om det nästa blogginlägg), Uppsalas sätt att koppla ihop sitt forskningsutvärderingsarbete med HRS4R … ja, listan kan göras lång.

Och nu har vi hittat varandra, vi som jobbar med HRS4R på universiteten och högskolorna i Sverige. Och vi kommer att fortsätta att samarbeta på något sätt, det kan vi försäkra. Det är liksom den svenska modellen.

maj 18, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Code vs Covid-19: 1-0

Allas vårt arbete påverkas utan tvekan av Coronaviruset och att helt tänka om när det handlar om att interagera med andra människor är en utmaning. Resor och möten blir inställda, undervisningen ändrar karaktär, seminarier och workshoppar blir framflyttade liksom deadlines för ansökningar om externa medel. Men vissa projekt håller sin kurs och sin styrfart. I vårt fall på grund av att innehållet är immunt mot virusangrepp.

Styrgruppen* har haft två möten under mars månad. Gruppen har fokuserat på att få vår handlingsplan på plats. Vi har sett sett föreslagna actions i den ursprungliga handlingsplanen (se föregående bloggpost) strykas och satta på det vi kallar för vår ”önskelista” för kommande år. Här har det verkligen handlat om att ”kill your darlings”. Det som återstår nu är 8 actions, som blivit presenterade för rektor, vice rektorer och förvaltningschefen. Även denna grupp tycker att handlingsplanen ser bra ut nu. De förstår också att vi måste se över både organisation och resurser om vi ska kunna stå med högt burna huvuden efter vår självutvärdering om två år.

Nästa steg är att prata med olika intressenter som lyfts fram i handlingsplanen, så att de i sin tur kan börja planera framåt. Så fort de är med på banan och rektor Torbjörn von Schantz fattat sitt formella beslut, kommer vi att lägga upp den slutliga versionen av handlingsplanen här. Vi kan inte gå in på detaljer i detta läge, men vi kan ger er några nyckelord: Karriärutveckling, transparanta rekryterings- och mottagandeprocesser, forskningsetik, forskningskommunikation och förpackning av information anpassat till olika målgrupper.

Tala om goda nyheter nu när vi behöver dem som bäst!

april 15, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Handlingsplanen växer fram

Vi trodde att det skulle vara enkelt att föra över intervjuanteckningar till en handlingsplan – det var det faktiskt inte alls. Att formulera om synpunkter på sådant som skaver en organisation till konkreta åtgärder, utan att för den skull tappa bort det underliggande budskapet, kräver mycket eftertanke. Styrgruppen har fått läsa den första sammanställningen (många, många sidor där allt finns med från intervjuerna) och nu är vi också klara med handlingsplanen version 1 av, tja, 7 kanske? Den är 15 sidor lång…

Styrgruppens uppgift är nu att göra en första prioritering bland alla ”actions” och lämna kommentarer till de åtgärder vi har föreslagit. Sedan skriver vi om, kondenserar ytterligare och sedan ska det till styrgruppen igen. Först efter detta möte i slutet av mars kommer vi att presentera handlingsplanen i andra sammanhang. Projektet har såklart både en kommunikationsplan (vem pratar vi om handlingsplanen med och hur) och en tidsplan (när pratar vi med vem). Tidplanen är rätt tuff, ärligt talat. Under första veckan i juni tänker vi skicka in vår ansökan inkl. alla bilagor. Det innebär att rektor måste fatta beslut i maj, rektors ledningsråd ska ha sett den i april, så även universitetsförvaltningens ledningsgrupp. Personalorganisationerna och Lunds doktorandkår är också på vår prata-med-lista, liksom andra grupper. Ja, vi hör vad ni tänker: Ska så många aktörer tycka till om handlingsplanen? Kommer den inte att bli alldeles urvattnad då? Vi betonar att handlingsplanens innehåll kommer från forskarna själva, från intervjuerna vi genomfört. Det innehållet kommer ingen att få ”tycka bort”.

februari 27, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg